Wat is de Legitieme portie?

De legitieme portie (Nederland) of het reservatair deel (België) is het wettelijk erfdeel dat in ieder geval aan kinderen (in België ook aan ouders) moet worden nagelaten na overlijden, ongeacht hetgeen de overledene in zijn of haar testament had bepaald. Veel landen, waaronder Nederland, België en Duitsland, kennen een dergelijke beperking van de mogelijkheid om in een testament vrij te bepalen hoe de eigen bezittingen na het overlijden verdeeld moeten worden.

In landen met een ‘common law’ rechtssysteem, zoals de Verenigde Staten en de meeste Angelsaksische landen, is dit niet gebruikelijk. Daar is het zonder meer mogelijk om in een testament kinderen of ouders volledig te onterven. Als er sprake is van een legitieme portie, is dat meestal een bepaald gedeelte, bijvoorbeeld de helft, van hetgeen iemand zou erven zonder dat de erflater een testament had gemaakt (ab intestato).