Wat is een verblijvensbeding?

Een verblijvensbeding kan een onderdeel zijn van een samenwerkingscontract dat of -akte die is opgesteld bij het oprichten van een maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap. Bij deze persoonlijke ondernemingsvormen eindigt de samenwerking als één van de maten respectievelijke vennoten uit het samenwerkingsverband stapt. Ook bij overlijden eindigt het samenwerkingsverband.

In een verblijvensbeding kan worden geregeld dat de overblijvende maten of vennoten de goederen die de uittreder of overledene in eigendom had ingebracht kunnen overnemen. De uittredende maat respectievelijke vennoot of de erfgenamen van de overledene kunnen deze goederen dan niet aan derden verkopen.