Wat is goederenrecht?

Het goederenrecht is een onderdeel van het vermogensrecht. Een ander belangrijk onderdeel van het vermogensrecht is het verbintenissenrecht. In zowel Nederland als België was eerder de term zakenrecht gebruikelijk. Kenmerkend voor het goederenrecht is, dat het gaat over vermogensrechten die een bepaalde gradatie van de zeggenschap geven over een goed. Eigendom verschaft de rechthebbende de meest verstrekkende bevoegdheden. Beperktere zeggenschap over een goed geven het recht van vruchtgebruik, erfdienstbaarheid, opstal, erfpacht, van pand en van hypotheek en het appartementsrecht.

Wat valt er onder goederenrecht?

Goederenrecht gaat over het eigendom en zeggenschap over goederen. Het is een deel van het vermogensrecht waarin goederen centraal staan en dat houdt in alle bestanddelen van iemands vermogen, zowel zaken (materiële objecten, roerend of onroerend) als vermogensrechten die in geld zijn uit te drukken.