Wat is privaatrecht?

Burgerlijk recht, ook wel herkenbaar als civiel recht of privaatrecht, beschrijft de regels voor de onderlinge verhoudingen tussen personen (dus personen- en familierecht, vermogensrecht, …). De inhoud van het burgerlijk recht wordt het materiële burgerlijke recht genoemd. Het formeel privaatrecht beschrijft de procedures van het civiele recht, dit wordt ook wel burgerlijk procesrecht genoemd. Omdat in het privaatrecht burgers tegenover elkaar staan is hier een belangrijker rol toebedeeld aan de rechter, in vergelijking met onder andere strafrecht, bestuursrecht en belastingrecht waar de overheid tegenover de burger staat, en de rechter meer gebonden is door (democratische vastgestelde) wetten. De wet verplicht de rechter desgevraagd altijd een uitspraak te doen in een civiel geschil, ook als een duidelijke wettelijke regel ontbreekt.

Wat houdt het privaatrecht in?

Recht dat betrekking heeft op geschillen tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling of burgers en bedrijven. Het civiel recht wordt ook burgerlijk recht of privaatrecht genoemd.

Welke rechten vallen onder privaatrecht?

Onder het privaatrecht vallen o.a. de volgende rechtsgebieden: arbeidsrecht, huurrecht, contractrecht, algemene voorwaarden en aansprakelijkheidsrecht.

Wat valt niet onder privaatrecht?

Publiekrechtelijke rechtsgebieden; Alle overheidsinstellingen (en dat zijn er heel veel) vallen onder het publiekrecht. Het meest bekende publiekrechtelijke rechtsgebied is natuurlijk het Strafrecht. Het tweede tussen burger en overheid bestaande rechtsgebied is het Bestuursrecht.

Wat is een voorbeeld van privaatrecht?

Voorbeelden van het privaatrecht zijn: Het Personen- en familierecht, gaat over rechten bij adoptie, de leerplicht, huwelijk en echtscheiding en valt onder het Burgerlijk recht. Het vermogensrecht is onder te verdelen in het goederenrecht en het verbintenissenrecht.