Wat is verbintenissenrecht?

Verbintenissenrecht is een deelgebied van het burgerlijk recht. Het houdt zich bezig met de verbintenissen. Een verbintenis is het gevolg van een eenzijdige of tweezijdige rechtshandeling of van een feitelijke handeling tussen rechtssubjecten.

Wat houdt het verbintenissenrecht in?

Het verbintenissenrecht omvat wet- en regelgeving omtrent verbintenissen die voortkomen uit de wet, uit een overeenkomst (zoals een koopovereenkomst, huurovereenkomst of arbeidsovereenkomst) of uit een zogenaamde natuurlijke verbintenis. Het verbintenissenrecht is voornamelijk vastgelegd in Boek 6 en 7 BW.

Hoe komt een verbintenis tot stand?

Een verbintenis is het gevolg van een eenzijdige of een tweezijdige rechtshandeling, of van een feitelijke handeling. De verbintenis ontstaat uit een overeenkomst, of uit de wet. Er kan ook sprake zijn van een natuurlijke verbintenis.

Is koopovereenkomst een verbintenis?

Het kan gaan om een verbintenis uit de wet, een verbintenis uit een overeenkomst of een natuurlijke verbintenis. Enkele voorbeelden van overeenkomsten zijn koopovereenkomst, huurovereenkomst of arbeidsovereenkomst en de daaruit voortvloeiende verbintenissen kunnen veelvuldig van aard zijn.

Welke typen verbintenissen zijn er?

Volgens het Nederlandse recht kunnen verbintenissen enkel uit de wet ontstaan. Dat kan rechtstreeks zijn, maar ook indirect. Het laatste is het geval als de verbintenis voortvloeit uit een overeenkomst of een onrechtmatige (overheids)daad of de rechtmatige daad, bijvoorbeeld zaakwaarneming.