368 Betoog onderwerpen om over te discussiëren

betoog onderwerpen in de klas - betoog onderwerpen

368 Betoog onderwerpen om over te discussiëren

Een betoog is niet alleen het stappenplan voor overwinning in de publieke opinie, maar ook de manier waarop je je inhoudelijke standpunten kunt uitbreiden en vertalen naar gespreksthema’s. Zoek een betoog onderwerp dat aansluit op jouw wensen en beoogden doelgroep, zodat je goed begrijpt wat je wil vertellen. Hieronder vind je een lijst met mogelijke betoog onderwerpen die je kunt gebruiken voor een succesvolle betoog presentatie, debat of discussie.

Actuele betoog onderwerpen 2024

We hebben voor jou een lijst met maar meer dan 350 betoog onderwerpen opgesteld. Hier kun je over discussiëren met andere bloggers, lezers, klasgenoten, huisgenoten of met wie dan ook je je mening wil opdringen. We hopen dat jij je hierdoor goed kunt ontwikkelen in je betoogvaardigheid.

 1. Alle criminelen zijn slachtoffers van hun genen en omgeving
 2. Als het technisch zou kunnen, zou anonimiteit op internet moeten worden afgeschaft
 3. De overheid moet stoppen met aanmoedigen en ondersteunen van huizenbezit
 4. Dierenartsen in arme wijken zouden betaald moeten worden met belastinggeld
 5. Geschiedenisonderwijs in de Europese Unie zou één gedeeld lesprogramma moeten zijn
 6. Het is goed dat ouders de schoolprestaties van hun kinderen live kunnen volgen
 7. Het is goed om alles te weten over je eigen genetische code
 8. Hoogopgeleiden moeten subsidie krijgen om zich vroeger en vaker voort te planten
 9. In scholen moeten alle “smart” functies van smartphones automatisch worden uitgeschakeld
 10. Jonge kinderen moeten standaard worden getest op erfelijke aanleg voor criminaliteit
 11. Jongeren moeten verplicht tot hun 18e deel uitmaken van een sportclub
 12. Kinderen moeten vanaf hun 6e jaar kunnen bepalen bij wie zij na een scheiding willen wonen
 13. Kinderen moeten verplicht insecten leren eten op school
 14. Kinderen van prominente politici moeten worden uitgesloten van politieke ambten
 15. Kinderen zijn beter af met een brede kring aan vrienden dan met één beste vriend of vriendin
 16. Klassieke literatuur op scholen moet vervangen worden door moderne tienerliteratuur
 17. Mensen met goede genen moeten hun hele leven lang een extra belasting betalen
 18. Middelbare scholen moeten in het eindexamenjaar geen enkele les meer verplicht stellen
 19. Muziek met vrouwonvriendelijke teksten moet geweerd worden van (online) media
 20. Sociale media als Facebook moeten worden geblokkeerd en vervangen door Europese versies
 21. Technologiebedrijven moeten belastingvoordeel krijgen voor het aantrekken van vrouwen
 22. Abortuswetgeving moet bepaald worden door referenda waarbij alleen vrouwen mogen stemmen
 23. Alle advocaten moeten in dienst van de overheid komen en per loting worden toegewezen aan partijen
 24. Alle burgers moeten een onvoorwaardelijk basisinkomen krijgen
 25. Alle jeugdsportteams moeten uit meisjes en jongens bestaan
 26. Alle kinderen moeten tot de puberteit genderloos opgevoed worden
 27. Alle leerlingen moeten na hun eindexamen verplicht een tussenjaar nemen
 28. Alle ontgroeningen bij studentenverenigingen moeten worden afgeschaft
 29. Alle plastische chirurgie met acceptabele medische risico’s moet gesubsidieerd worden
 30. Alle subsidies voor bemande ruimtevaart moeten verschoven worden naar robotverkenning
 31. Alle werkenden moeten een gelijk uurloon ontvangen
 32. Als 100 dagen na de verkiezingen geen meerderheidsregering gevormd is, moeten er altijd verkiezingen komen
 33. Als een vreedzame overgang mogelijk is, zou er één federale Wereldregering moeten komen
 34. Ambtenaren moeten religieuze symbolen kunnen dragen
 35. Anti-abortusorganisaties moeten vrouwen kunnen betalen voor het volbrengen van een zwangerschap
 36. Antieke kunstschatten in Westerse musea moeten worden teruggegeven aan de landen van herkomst
 37. AOW moet pas bij feitelijke arbeidsongeschiktheid door ouderdom worden uitgekeerd
 38. Arme landen moet geld worden geboden voor het permanent opnemen van onuitzetbare asielzoekers
 39. Arme mensen moeten bij een veroordeling voor diefstal strafkorting krijgen
 40. Artiesten die de wet overtreden moeten 5 jaar geen ’awards’ krijgen
 41. Artiesten moeten publiekelijk weigeren om op te treden in landen waar homoseksualiteit strafbaar is
 42. Artistieke prijzen moeten aparte categorieën voor mannen en vrouwen afschaffen
 43. Artsen moeten tegen hun patiënten kunnen liegen om een placebo-effect te veroorzaken
 44. Asielzoekers in Nederland moeten tijdens hun procedure afgescheiden blijven van de samenleving
 45. Asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning moeten sobere opvang krijgen
 46. Auteursrechten moeten 10 jaar na publicatie verlopen
 47. Bedrijven moeten een hoger salaris kunnen betalen aan werknemers die beloven geen kinderen te krijgen
 48. Bejaarde immigranten moeten vrijstelling krijgen van inburgeringscursussen
 49. Bejaarde ouders zouden zoveel mogelijk bij hun kinderen in huis moeten gaan wonen
 50. Belasting op inkomen moet geheel vervangen worden door een belasting op consumptie
 51. Belediging van groepen op grond van ras, godsdienst of geaardheid zou niet strafbaar moeten zijn
 52. Beroemdheden zouden hun kinderen niet moeten betrekken in mediaoptredens
 53. Beroepsopleidingen moeten studenten weigeren, zodra het aantal bereikt is waar de arbeidsmarkt om vraagt
 54. Bewoners moet worden toegestaan om gevaarlijke valstrikken te plaatsen tegen inbraak
 55. Bibliotheken zijn overbodig geworden
 56. Bij een volgende financiële crisis moet de overheid banken failliet laten gaan
 57. Bij het toewijzen van voogdij moet de genetische verwantschap van het kind niet meewegen
 58. Bij parlementsverkiezingen moeten alle zetels verdeeld worden onder de 6 partijen met de meeste stemmen
 59. Bij verkiezingen moet een algoritme de stem bepalen op basis van door de kiezer ingevulde vragen
 60. Bij verkiezingen moet het gewicht van een stem bepaald worden met een simpele kennistest
 61. Binnensteden moeten ontoegankelijk worden voor personenauto’s
 62. Bordelen moeten overheidsbedrijven worden
 63. Burgers moeten het recht krijgen op een nieuwe naam en identiteit als zij hun oude leven willen ontvluchten
 64. Burgers moeten hun stem in verkiezingen kunnen verkopen
 65. Burgers zouden terroristische video’s niet moeten bekijken
 66. Consumentenvuurwerk moet ook op oudejaarsavond verboden worden
 67. Culturele groepen die oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit moeten strenger worden gecontroleerd
 68. Cyberpesters verdienen een zwaardere straf dan reguliere pesters
 69. Daders met genetische aanleg voor agressiviteit zouden daarvoor strafkorting moeten krijgen
 70. Dancefeesten met veel harddrugsgebruik moeten verboden worden
 71. De “fat-pride”-beweging verdient afkeuring in de samenleving
 72. De Amerikaanse atoombom op Hiroshima was een oorlogsmisdaad
 73. De armoede in ontwikkelingslanden is de schuld van de ontwikkelde landen
 74. De beste leraren moeten worden overgeplaatst naar de slechtste scholen
 75. De bestedingsruimte van een regering moet door een onafhankelijk orgaan worden bepaald
 76. De bijstandsuitkeringen van gok- en alcoholverslaafden moeten worden stopgezet
 77. De Chinese éénkindpolitiek heeft meer kwaad dan goed gedaan
 78. De democratie zou gebaat zijn bij het verwijderen van alle videocamera’s uit het parlement
 79. De Eerste Kamer moet worden afgeschaft
 80. De Europese en Caraïbische delen van het Koninkrijk moeten geheel onafhankelijk van elkaar worden
 81. De Europese Unie moet de productie, handel en consumptie van alle drugs toestaan
 82. De Europese Unie moet lidmaatschap garanderen aan regio’s die zich willen afsplitsen van lidstaten
 83. De gemeente moet gemengde stellen voorrang geven bij het toewijzen van sociale huurwoningen
 84. De grondstoffen van de Poolgebieden moeten onder beheer van de VN worden benut
 85. De kandidatenlijst van iedere politieke partij moet verplicht voor de helft uit vrouwen bestaan
 86. De Katholieke Kerk zou haar kunstschatten moeten verkopen om armoede te verlichten
 87. De kinderbijslag moet vanaf de leeftijd van twaalf rechtstreeks aan het kind worden overgemaakt
 88. De media zouden niet moeten berichten over individuele zelfmoorden
 89. De media zouden vrouwensporten verplicht evenveel zichtbaarheid en promotie moeten geven als mannensporten
 90. De minimumleeftijd voor laag-alcoholische dranken moet verlaagd worden naar 16
 91. De mode-industrie moet schadevergoeding betalen aan de familie van anorexia-slachtoffers
 92. De NAVO moet alleen bestaan uit democratische lidstaten
 93. De NAVO moet lidmaatschap aanbieden aan buurlanden van Rusland die zich bedreigd voelen
 94. De NAVO moet worden ingeruild voor een puur Europees militair bondgenootschap
 95. De Nederlandse economie moet op korte termijn overschakelen naar een vierdaagse werkweek
 96. De Nederlandse overheid moet herstelbetalingen doen aan families met een slavernijverleden
 97. De overheid moet “gentrification” van arme buurten stimuleren
 98. De overheid moet alle langdurig werklozen zelf betaald in dienst nemen
 99. De overheid moet alleen geloofsneutraal onderwijs bekostigen
 100. De overheid moet alleen nog medisch en natuurwetenschappelijk onderzoek subsidiëren
 101. De overheid moet alleen studies financieren die van nut zijn voor de arbeidsmarkt
 102. De overheid moet de ontvolking in krimpregio’s laten gebeuren
 103. De overheid moet een databank realiseren met DNA-profielen van alle burgers
 104. De overheid moet financieel aansprakelijk zijn voor doden en gewonden door structurele dakloosheid
 105. De overheid moet geen steun verlenen aan de wederopbouw van gebieden met een hoog risico op natuurrampen
 106. De overheid moet georganiseerde “fight clubs” toestaan
 107. De overheid moet huismannen en -vrouwen een loon uitbetalen
 108. De overheid moet interreligieuze en interculturele huwelijken financieel aanmoedigen
 109. De overheid moet krantenredacties met subsidies redden van fusies en faillissementen
 110. De overheid moet psychopaten vanaf hun vroege jeugd opsporen en isoleren van de maatschappij
 111. De overheid moet stoppen met het subsidiëren van kunst en cultuur
 112. De overheid moet stoppen met het subsidiëren van topsport
 113. De overheid moet subsidies geven aan hogeropgeleiden die op jonge leeftijd een gezin stichten
 114. De overheid moet vrouwen met subsidie overhalen om voor exacte studies te kiezen
 115. De overheid zou thuisblijvende ouders een salaris moeten betalen
 116. De politie moet de identiteit openbaar maken van veroordeelde anonieme bedreigers op internet
 117. De politie moet geïsoleerd geweld tussen hooligans laten gebeuren zonder in te grijpen
 118. De publieke omroep moet kijkcijfers negeren bij het bepalen van de programmering
 119. De stemmen van oudere kiezers moeten minder zwaar wegen bij verkiezingen
 120. De VN moet huurlingen in kunnen zetten voor humanitaire interventies
 121. De vrijstelling van leerplicht bij ’thuisonderwijs’ moet komen te vervallen
 122. De VS moeten alle troepen uit Zuid-Korea terugtrekken in ruil voor nucleaire ontwaping door Noord-Korea
 123. De wereld is beter af als de permanente leden van de Veiligheidsraad hun veto verliezen
 124. De wereld is veiliger mét kernwapens dan zonder
 125. De Westerse wereld moet patenten op medicijnen vervangen door innovatiepremies
 126. Demonstraties met ISIS-vlaggen en hakenkruizen moeten worden toegestaan
 127. Dictators moet volledige amnestie worden aangeboden in ruil voor vrijwillig aftreden
 128. Dierentuinen doen meer kwaad dan goed
 129. Docenten kunnen gevoelige onderwerpen zoals geloof beter vermijden in de les
 130. Dorpen en buurten moeten de komst van een asielzoekerscentrum kunnen weigeren
 131. Duitse dienstplichtigen moeten worden herdacht tijdens de officiële herdenkingen op 4 mei
 132. E-sports moeten onderdeel worden van de Olympische Spelen
 133. Een hoofddoek kan een feministisch symbool zijn
 134. Een poging tot een misdaad moet even zwaar bestraft worden als de misdaad
 135. Eetwedstrijden moeten verboden worden
 136. Engels moet de voertaal worden op alle Nederlandse universiteiten
 137. Enkele universiteiten van wereldniveau zijn waardevoller dan een veelvoud aan goede universiteiten
 138. Er moet een gereguleerde markt voor neushoorn-hoorn en olifanten-ivoor komen
 139. Er moeten aparte basisscholen komen voor slimme kinderen
 140. Europese landen moeten migranten tijdens hun toelatingsprocedure opvangen in Noord-Afrika
 141. Europese overheden moeten fors meer investeren in ruimtevaart
 142. Europese verdragen moeten altijd in een bindend referendum aan de bevolking worden voorgelegd
 143. Europese voetbalbonden moeten een gezamenlijk maximumsalaris voor spelers invoeren
 144. Experimenten op dieren die pijn kunnen voelen moeten verboden worden
 145. Extreme uitzichtloze armoede moet een asielgrond worden
 146. Farmaceutisch onderzoek zou een non-profit-activiteit moeten zijn
 147. Gebouwen die langer dan twee jaar leeg staan moeten legaal bewoond kunnen worden door krakers
 148. Geestelijke levensmoeheid moet een grond voor euthanasie zijn op elke leeftijd
 149. Geld ontvangen voor waarzeggerij en astrologie moet verboden worden
 150. Gemeenschappen moeten vervolgd kunnen worden voor medeplichtigheid aan eerwraak
 151. Gemeenten moeten alleen asielzoekers toelaten als burgers daarmee instemmen per referendum
 152. Gemeenten moeten het plaatsen van ’daklozenspikes’ verbieden
 153. Gemeenten moeten hulp blijven bieden aan uitgeprocedeerde vreemdelingen die weigeren het land te verlaten
 154. Gemeenteraden moeten worden verkozen door een loting uit volwassen inwoners
 155. Geneeswijzen waarvan de werking niet wetenschappelijk is aangetoond moeten verboden worden
 156. Geschiedenisboeken moeten gelijke aandacht besteden aan vrouwelijke en mannelijke historische figuren
 157. Gevangenen moeten asielhonden of -katten krijgen om voor te zorgen
 158. Gevangenen moeten strafkorting krijgen in ruil voor deelname aan risicovolle medische experimenten
 159. Gevangenen moeten strafkorting krijgen wanneer zij in de gevangenis zijn mishandeld
 160. Gevangenisstraf zou uitsluitend moeten worden opgelegd aan gewelddadige criminelen
 161. Gewapende drones moeten wereldwijd verboden worden
 162. Gewone burgers moeten het recht krijgen om vergeten te worden op het internet
 163. Gewortelde minderjarige vreemdelingen moeten kunnen blijven, ook als hun asielaanvraag onterecht blijkt
 164. Gezelligheidsverenigingen voor studenten doen meer kwaad dan goed
 165. Gezichtsbedekkende kleding moet verboden worden in de publieke ruimte
 166. Grensstreken moeten eens per generatie kunnen kiezen tot welke lidstaat zij willlen behoren
 167. Grote sportevenementen moeten alleen worden toegewezen aan landen die mensenrechten respecteren
 168. Hersteloperaties van het maagdenvlies moeten verboden worden
 169. Het aanbieden van vermeende therapieën tegen homoseksualiteit moet verboden worden
 170. Het accentloos kunnen spreken van Nederlands moet meetellen voor het rapportcijfer
 171. Het bespotten van onaantrekkelijkheid verdient dezelfde afkeuring als racistische of homofobe grappen
 172. Het bestaan voedselbanken is een nationale schande
 173. Het bestrijden van ’matchfixing’ is geen taak van de overheid
 174. Het bewust én onbewust verspreiden van fake-news moet strafbaar worden
 175. Het creëren van mensachtige kunstmatige intelligentie moet wereldwijd verboden worden
 176. Het huwelijk is een achterhaalde traditie
 177. Het internet moet één dag per week onbereikbaar zijn
 178. Het is onethisch om dieren te doden voor voedselproductie
 179. Het is onethisch om een kind ter wereld te brengen
 180. Het is zinloos om met complotdenkers in discussie te gaan
 181. Het journaal en de krant moeten voortaan voor de helft uit leuke berichten bestaan
 182. Het Koningshuis moet door de overheid worden afgestoten als een privaat bedrijf
 183. Het moet strafbaar zijn om zonder verblijfsvergunning in Nederland te verblijven
 184. Het opsporen en aanboren van nieuwe voorraden fossiele brandstoffen is moreel verwerpelijk
 185. Het patenteren van genetische codes moet verboden worden
 186. Het percentage vrouwen in directies moet verplicht overeenkomen met het percentage vrouwen in de sector
 187. Het prijzengeld voor mannelijke en vrouwelijke sporters moet gelijk getrokken worden
 188. Het privébezit van belangrijke historische kunstwerken moet verboden worden
 189. Het publiekelijk ontkennen van de holocaust moet strafbaar zijn
 190. Het voortgezet onderwijs zou op ieder niveau (vmbo, havo, vwo) 5 jaar moeten duren
 191. Het Westen moet arme landen met weinig natuurlijke energiebronnen helpen om kerncentrales te bouwen
 192. Het zonder toestemming downloaden van muziek en films moet actief worden vervolgd
 193. Het ’photoshoppen’ van modellen en beroemdheden moet verboden worden
 194. Hongerstakers moeten in levensbedreigende situaties met dwang worden gevoed
 195. Hoogbejaarde oorlogsmisdadigers moeten niet meer vervolgd worden
 196. Huiselijk geweld verdient een zwaardere straf dan ’gewone’ mishandeling
 197. Huiswerk moet geheel vervangen worden door extra werktijd op school
 198. Huurtoeslag moet afgeschaft worden
 199. Iedereen moet gratis en schuldenvrij kunnen (door)studeren
 200. Illegaal verkregen bewijs moet toelaatbaar zijn in strafzaken
 201. In conservatieve samenlevingen moeten aparte scholen voor LGBTQ+-jongeren worden opgericht
 202. In de allerarmste landen moet een kunstmatig virus worden losgelaten dat het grootste deel van de bevolking onvruchtbaar maakt
 203. In klassen waar gepest wordt, moeten alle leerlingen daarvoor gelijke straf ontvangen
 204. In prille democratieën moeten etnische en religieuze partijen uitgesloten worden van verkiezingen
 205. In vakantieperiodes moeten kinderen wettelijk zoveel uur kunnen werken als ze willen
 206. Integratie- en asielbeleid moet voortaan per nationaal referendum worden goedgekeurd
 207. Internationale sportwedstrijden moeten worden overgespeeld bij een fout van de scheidsrechter
 208. Internationale verdragen moeten een maximale geldingsduur van 25 jaar krijgen
 209. IVF moet alleen worden vergoed voor vrouwen jonger dan 40
 210. Jongeren moeten na hun eindexamen verplicht een jaar maatschappelijke dienstplicht vervullen
 211. Jongeren moeten verplicht een jaar lang van gezin ruilen met een leeftijdsgenoot uit andere groep
 212. Juridische schadeclaims moeten vrij verhandelbaar worden
 213. Juweliers moeten geladen vuurwapens legaal in hun zaak kunnen houden
 214. Kerkorganisaties moeten gedwongen worden om alle functies ook open te stellen voor vrouwen
 215. Kinderen die hun bejaarde ouders te weinig aandacht geven moeten vervolgd worden voor verwaarlozing
 216. Kinderen die wachten op asiel moeten les krijgen op internationale scholen in Nederland
 217. Kinderen met ernstig overgewicht moeten tijdelijk uit huis geplaatst worden
 218. Kinderen moeten zelf hun vaste bedtijd kiezen
 219. Kinderen zijn tot de leeftijd van 12 jaar beter af zonder smartphone
 220. Koppels moeten een contract kunnen afsluiten dat een gevangenisstraf verbindt aan toekomstig vreemdgaan
 221. Kunstvervalsing moet niet vervolgd worden
 222. Landen die homo- en vrouwenrechten stelselmatig schenden moeten geen ontwikkelingshulp krijgen
 223. Leerlingen die gemiddeld een 7 staan, moeten vrijstelling van lessen kunnen krijgen
 224. Leerlingen met een handicap zijn beter af in speciale scholen dan als ’rugzakkind’ in reguliere scholen
 225. Leerlingen met overgewicht moeten verplicht iedere dag nablijven voor extra gymlessen
 226. Leerlingen op de basisschool moeten alleen cijfers krijgen voor hun inzet
 227. Levenslang veroordeelden moeten de keuze voor euthanasie krijgen
 228. Literatuuronderwijs moet uit het examenprogramma verdwijnen
 229. Loterijen moet verboden worden om ’straatprijzen’ uit te keren
 230. Mannelijke leraren moeten een bonus krijgen voor het werken op een basisschool
 231. Mannenbesnijdenis moet alleen bij volwassenen worden toegestaan
 232. Media zouden de privélevens van politici moeten negeren
 233. Media-aandacht voor terrorisme doet de samenleving meer kwaad dan goed
 234. Mensapen en dolfijnachtigen verdienen dezelfde rechten als mensenkinderen
 235. Mensen met een gezonde levensstijl moeten hoger op de wachtlijst voor donororganen worden geplaatst
 236. Mensen met een laag IQ moet verboden worden om kinderen te krijgen
 237. Mensen met ernstig overgewicht moeten financiële prikkels krijgen om af te vallen
 238. Mensen met ernstige overerfbare afwijkingen moeten bestraft worden als zij toch kinderen verwekken
 239. Mensen met obesitas moeten hogere zorgpremie betalen
 240. Minderjarigen zouden nooit als volwassenen berecht mogen worden
 241. Misdaden vanuit een haat-motief verdienen verdienen een relatief zwaardere straf
 242. Moeders moeten compensatie krijgen voor het inkomensverlies door moederschap
 243. Motorclubs moeten verboden worden als een aantal leden (ex)crimineel zijn
 244. Muziek die een criminele levensstijl romantiseert moet verboden worden
 245. Nationale sportteams moeten verplicht de diversiteit van de bevolking weerspiegelen
 246. NAVO-landen moeten alleen nog wapens kunnen leveren aan andere NAVO-lidstaten
 247. Nederland moet alleen nieuwe immigranten toelaten die geëmancipeerd en homo-tolerant zijn
 248. Nederland moet een stemplicht invoeren
 249. Nederland moet herstelbetalingen aan Indonesië betalen voor de politionele acties
 250. Nederland moet het Centraal Examen voor middelbare scholieren afschaffen
 251. Nederland moet het verbod op het boek ’Mein Kampf’ opheffen
 252. Nederland moet juryrechtspraak invoeren
 253. Nederland moet ontwikkelingssamenwerking alleen aangaan met landen die onze handelspartner kunnen worden
 254. Nederland moet standbeelden en straatnamen van controversiële koloniale figuren verwijderen
 255. Nederlandse scholen zouden een sportcultuur zoals op Amerikaanse high schools moeten nastreven
 256. Nieuwe arbeidsmigranten moeten na afloop van hun contract direct het land verlaten
 257. Nieuwe wetten moeten via een bindend referendum kunnen worden tegengehouden
 258. Nobelprijzen voor de Vrede zouden alleen postuum moeten worden uitgereikt
 259. Onderdak geven aan illegalen moet verboden worden
 260. Ongevaccineerde kinderen moet de toegang tot school worden geweigerd
 261. Onontdekte stammen in het Amazone-gebied kunnen beter afgeschermd blijven van de rest van de wereld
 262. Ontwikkelingsgeld voor scholing moet geheel worden besteed aan het opleiden van meisjes
 263. Ontwikkelingshulp moet alleen gegeven worden aan democratische landen
 264. Ontwikkelingshulp moet alleen worden gegeven aan landen met grootschalige geboortebeperking
 265. Ontwikkelingshulp moet direct aan arme mensen worden overgemaakt om vrij te besteden
 266. Ontwikkelingslanden moeten de basisscholing van allen verkiezen boven de universitaire scholing van enkelen
 267. Oorlogsvluchtelingen moeten verplicht meewerken aan de wederopbouw in het thuisland zodra het veilig kan
 268. Opbrengsten van uitzendrechten moeten gelijkelijk verdeeld worden over alle clubs in een competitie
 269. Openlijke bekering tot een onderdrukt geloof moet geen grond voor asiel zijn
 270. Opgroeien in de stad is beter dan op het platteland
 271. Orgaandonatie moet na de dood zonder uitzondering verplicht worden
 272. Orgaanhandel tussen levende mensen moet worden gelegaliseerd
 273. Oudere patiënten moeten kunnen kiezen voor de uitkering van 60% van de behandelingskosten in plaats van behandeling
 274. Ouders met maar één kind moeten verplicht een broertje of zusje erbij maken of adopteren
 275. Ouders moeten bij verkiezingen een extra stem krijgen voor ieder minderjarig kind
 276. Ouders moeten straf krijgen voor de misdaden van hun minderjarige kinderen
 277. Ouders moeten volledige inzage hebben in de communicatie van hun kinderen tot 16 jaar
 278. Ouders zouden hun kinderen moeten aanzetten tot topprestaties, zelfs als dat onplezierig is
 279. Ouderschap moet alleen mogelijk zijn met een door de overheid verstrekte vergunning
 280. Overheden moeten altijd onderhandelen met terroristen als hun burgers worden gegijzeld
 281. Overheden moeten een maximum jaarinkomen per individu stellen
 282. Overheden mogen kort na een terroristische aanslag geen wetten over veiligheid en terrorisme aannemen
 283. Particuliere examencursussen en huiswerkbegeleiding moeten verboden worden
 284. Partijen die regeringsverantwoordelijkheid nemen moeten na de volgende verkiezingen bonuszetels krijgen
 285. Peilingen moeten verboden worden in de aanloop naar verkiezingen
 286. Plezierjacht op dieren moet verboden worden
 287. Politici en hun gezinnen moeten verplicht gebruik maken van publieke scholen en ziekenhuizen
 288. Politici zouden niet moeten aftreden vanwege seksschandalen waarbij geen wetten zijn overtreden
 289. Politieagenten zouden tijdens reguliere diensten geen dodelijke vuurwapens moeten dragen
 290. Politieke partijen moeten vrij zijn om vrouwen of homo’s te weigeren als leden
 291. Polygame huwelijken moeten door de overheid erkend worden
 292. Producten en behandelingen die een gekleurde huid bleker maken moeten verboden worden
 293. Producten waarbij arbeid vervangen is door robots en machines moeten daarvoor extra belast worden
 294. Prostituées die het slachtoffer zijn geworden van mensenhandel moeten een verblijfsvergunning krijgen
 295. Rechters moeten de strafmaat door computerprogramma’s laten bepalen
 296. Reclames gericht op kinderen moeten verboden worden
 297. Redacties moeten bij het geven van godsdienstkritiek geen verboden religieuze afbeeldingen gebruiken
 298. Religieuze rechtbanken moeten bindende uitspraken kunnen doen in familierechtzaken
 299. Rijke landen moeten draagmoederschap vanuit arme landen mogelijk maken
 300. Rijke landen moeten medisch personeel uit arme landen geen werkvergunning geven
 301. Rijke landen moeten vluchtelingen opvangen in de regio van herkomst
 302. Rijke mensen moeten na hun dood verplicht 90% van hun vermogen doneren aan de maatschappij
 303. Ritueel onverdoofd slachten moet verboden worden
 304. Roddelbladen moeten verboden worden
 305. Roken tijdens een zwangerschap moet strafrechtelijk worden vervolgd
 306. Scholen moeten dure merkkleding verbieden
 307. Scholen moeten kinderen die structureel gepest worden, aanraden om van school te wisselen
 308. Scholen moeten qua leerlingen gaan voldoen aan etnische minimum- en maximumpercentages
 309. Schoolkantines moeten alleen gezonde snacks verkopen
 310. Senioren moeten speciale toegang krijgen tot verboden geestverruimende middelen
 311. Snelwegen moeten alleen toegankelijk zijn voor bestuurders met minimaal 1 passagier
 312. Sociale huurwoningen moeten voornamelijk worden bijgebouwd in rijke buurten
 313. Sociale media hebben jongeren meer kwaad dan goed gedaan
 314. Sportbonden moeten clubs straffen voor het wangedrag van hun fans
 315. Steden mogen voortaan alleen nog maar in de hoogte groeien
 316. Stemrecht moet gelden vanaf 14 jaar
 317. Subsidies aan kunstenaars moeten geheel per loterij worden toegewezen
 318. Succesvolle sporters verdienen geen heldenstatus
 319. Talentenjachten op tv moeten geen kinderen onder de 16 jaar toelaten
 320. Terminaal zieken moeten een afdwingbaar recht krijgen op iedere experimentele behandeling
 321. Tijdens een internationale economische crisis moeten verkiezingen automatisch enkele jaren worden opgeschoven
 322. Tijdens een oorlog kunnen aanvallen op burgerdoelen verantwoord zijn
 323. Toegelaten asielzoekers moeten zich verplicht vijf jaar vestigen in krimpregio’s
 324. Toerisme naar landen waar kinderprostitutie veel voorkomt moet verboden worden
 325. Toerisme naar Noord-Korea moet verboden worden
 326. Transgender atleten moeten zelf kunnen kiezen om voortaan deel te nemen aan mannen- of vrouwensporten
 327. Trouwen met “postorderbruiden” moet strafbaar worden
 328. Unieke talenten in overheidsdienst moeten boven de Balkenende-norm kunnen verdienen
 329. Vaders moeten verplicht dezelfde hoeveelheid ouderschapsverlof nemen als moeders
 330. Vaders moeten vrijgesteld worden van alimentatieplicht voor kinderen die ze niet gewild hebben
 331. Verdere automatisering en robotisering zal het leven van de gewone Nederlander beter maken
 332. Verkeersboetes moeten inkomensafhankelijk worden gemaakt
 333. Verkozen politici zouden niet vervolgd moeten worden voor discriminerende uitingen
 334. Veroordeelde criminelen moet verboden worden om over hun misdaden te publiceren
 335. Veroordeelde loverboys moeten verplicht meehelpen aan preventieve campagnes op scholen in hun buurt
 336. Veroordeelde moeders moeten hun babies binnen de gevangenis kunnen opvoeden tot schoolgaande leeftijd
 337. Verplichte anticonceptie moet mogelijk zijn bij ongeschikte ouders
 338. Verslaafden moeten gratis drugs verstrekt krijgen door de overheid
 339. Verzorgers moeten zorg kunnen weigeren aan cliënten die grensoverschrijvend gedrag vertonen
 340. Voetbalclubs moeten voortaan de politieinzet rondom wedstrijden geheel zelf betalen
 341. Voetballers moeten alleen kunnen uitkomen voor het nationale elftal van hun geboorteland
 342. Volwassenen die vlees eten zouden zelf een dier geslacht moeten hebben
 343. Voorbijgangers zouden nooit geld moeten geven aan bedelaars
 344. Vrijheid van meningsuiting betekent ook de vrijheid om anderen diep te kwetsen
 345. Vrijlating van gevangenen moet alleen kunnen nadat zij door een jury ’voldoende gerehabiliteerd’ zijn verklaard
 346. Vrouwen moeten een lager inkomstenbelastingtarief krijgen dan mannen
 347. Vrouwen moeten een sterke financiële prikkel krijgen om voor bèta-studies te kiezen
 348. Vrouwen moeten het alleenrecht krijgen om vuurwapens bij zich te dragen
 349. Vrouwen uit landen met sharia-wetgeving moeten asiel krijgen in West-Europa
 350. Vuilnismannen zouden meer salaris moeten krijgen dan bankiers
 351. Websites die zelfbeschadiging verheerlijken moeten geblokkeerd worden
 352. Websites met als doel om mensen die vreemd willen gaan bij elkaar te brengen, moeten verboden worden
 353. Wereldwijde vrijhandel doet arme landen meer kwaad dan goed
 354. Werkgevers moeten 1/3e van hun vacatures verplicht vervullen met vrouwen en minderheden
 355. Werkgevers moeten werknemers altijd direct en tegen beperkte vergoeding kunnen ontslaan
 356. Werkgevers moeten zwangerschap als ontslaggrond kunnen opnemen in arbeidsovereenkomsten
 357. Werknemers bij ’goede doelen’ moeten een lager salaris krijgen dan in de arbeidsmarkt gebruikelijk is
 358. Werknemers moeten het recht krijgen om buiten werktijd onbereikbaar te zijn
 359. Westerse landen moeten dictators liquideren die door geweld tegen hun bevolking aan de macht blijven
 360. Westerse landen moeten meer kerncentrales bouwen
 361. Westerse landen moeten vrouwelijke ambassadeurs afvaardigen naar landen waar vrouwen onderdrukt worden
 362. Winkels moeten hun openingstijden en -dagen geheel vrij kunnen kiezen
 363. Zelfs de grootste schurken en landverraders verdienen na hun dood een graf
 364. Zelfstandige gymnasia moeten worden afgeschaft
 365. Zodra de generatie die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt is overleden, zijn 4 en 5 mei achterhaald
 366. Zodra het mogelijk is om kinderen genetisch hyperintelligent te maken, moet dit verplicht worden
 367. Zodra het technisch mogelijk wordt, moet prenatale diagnose van seksuele geaardheid verboden worden
 368. Zoekmachines moeten zoekopdrachten over zelfmoord bij de autoriteiten melden

Hoe schrijf je een betoog?

Om een effectief betoog te schrijven, begin je met het brainstormen van de punten die je wilt maken. Organiseer je gedachten vervolgens in een overtuigend betoog waarin je vertelt waarom je standpunt steekhoudend is. Gebruik ten slotte beeldspraak en voorbeelden om je zaak te ondersteunen.

Goede argumenten hebben meestal vijf kerncomponenten: premisse, bewijs, logica/redenering, conclusie/toepassing (of implicaties) en referenties.

Wanneer je een academische paper of presentatie schrijft voor school of werk, is het belangrijk om duidelijk en beknopt te zijn en toch genoeg informatie te geven zodat lezers begrijpen wat je zegt. Om dit effectief te doen, moet je de tijd nemen om te leren hoe je goed georganiseerde zinnen schrijft met duidelijke overgangen tussen alinea’s en secties; grote blokken tekst zijn af te raden omdat ze dan afschrikwekkend in plaats van leesbaar overkomen; hoofdletters benadrukken sleutelwoorden in plaats van opwinding te creëren of de aandacht te vestigen op specifieke punten; de actieve stem wordt gebruikt bij het presenteren van feiten in plaats van meningen.

Wat is het verschil tussen betoog en debat?

Een betoog is een manier van argumenteren dat meer in lijn staat met de werkelijkheid ligt dan debat. Betoog kan variëren van informeel tot formeel. Debat, daarentegen, is een gesprekssysteem waarbij volgens de regels gekozen wordt over welke argwaan en onwetendheid het gesprek gaat.

Wat is een betoog?

Een betoog is een tekst waarin je duidelijk jouw mening geeft. Je schrijf- of gespreksdoel is om de lezer te overtuigen van die mening. Om dit te doen, geef je argumenten die jouw mening ondersteunen. Deze argumenten kunnen weer worden ondersteund door voorbeelden. Een betoog is het sterkst wanneer je veel feitelijke argumenten gebruikt en waarbij je ook duidelijk aangeeft waar je de informatie vandaan hebt gehaald; je noemt de bron. Andere, iets minder sterke argumenten, zijn waarderende argumenten. Over waarderende argumenten kun je van mening verschillen. Over feitelijke argumenten kun je niet van mening verschillen.