Wat is een Akte / akten

Een akte is een officieel document.

Het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering definieert een akte als: “ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen“.

Er zijn wettelijk twee soorten akten: authentieke akten. Deze worden opgemaakt door een bevoegd openbaar ambtenaar, als bijvoorbeeld een notaris of een rechter. onderhandse akten. Deze kunnen door een ieder worden opgesteld. Een overheidsinstelling kan een akte afgeven. Een door een notaris vastgelegde akte heet een notariële akte.