Wat is een notaris?

Een notaris is een persoon die bevoegd is om authentieke akten op te maken (’te verlijden’) in de gevallen waarin de wet aan hem of haar die bevoegdheid toekent een partij dit van hem verlangt.