Hoe kun je beter samenwerken?

beter samenwerken - samenwerken

Hoe kun je beter samenwerken?

Veel spreekwoorden en gezegdes hebben als onderwerp samenwerken in een team. Voorbeelden hiervan zijn ‘vele handen maken licht werk’, ‘eendracht maakt macht’ en ‘het geheel is meer dan de som van de delen’. Strekking van al deze gezegdes: als je als team goed samenwerkt, dan bereik je meer dan je als individu zult bereiken. Maar: hoe kan je optimaal samenwerken in een team? Je ontvangt op deze pagina alle antwoorden op jouw vragen over samenwerken!

Hoe werk je optimaal samen in een team?

Hoe je optimaal samenwerkt, hangt af van verschillende factoren. Denk hierbij aan het aantal teamleden, maar ook aan de prestatie die het team moet leveren. Om optimaal samen te werken, zijn in alle situaties in ieder geval vier tips van toepassing:

 • Tip 1: Open communicatie Praat met elkaar, niet over elkaar. Spreek irritaties en waardering uit.
 • Tip 2: Bespreek het proces Breng ter sprake wat goed gaat en wat niet goed gaat.
 • Tip 3: Respect Teamleden hebben respect voor elkaar en laten elkaar in hun waarde.
 • Tip 4: Plezier Maak plezier met elkaar!

Deze tips gaan met name over hoe teamleden met elkaar om dienen te gaan om optimaal samen te werken. Doel van deze tips is dat alle individuele teamleden optimaal kunnen presteren, doordat zij zich gewaardeerd en ontspannen voelen.

Welke vaardigheden heb je nodig bij samenwerken?

Om genoemde tips toe te kunnen passen, is het van belang dat de teamleden over bepaalde vaardigheden beschikken. Dit betreffen met name de volgende sociale vaardigheden:

 • Assertiviteit
 • Luistervaardigheid
 • Communicatieve vaardigheden
 • Sensitiviteit
 • Onderhandelvaardigheden
 • Initiatief

Op het moment dat een nieuw teamlid gezocht wordt, is het dan ook van belang om niet alleen te kijken naar iemands vaktechnische kwaliteiten. Voor het samenwerken in een team zijn bovenstaande sociale vaardigheden ook van groot belang.

Wat zijn de valkuilen bij samenwerken?

Werk je samen in een team, dan kan je te maken krijgen met diverse valkuilen die ervoor zorgen dat de prestaties van het team niet optimaal zijn. De twee belangrijkste valkuilen hebben betrekking op:

 • Verantwoordelijkheid: Verantwoordelijkheid mag niet impliciet zijn. Voor iedereen moet duidelijk zijn wie waarvoor verantwoordelijk is. Zo kunnen individuele teamleden zich niet achter elkaar verschuilen.
 • Diversiteit: Bij de samenstelling van een team is het van belang dat de verschillende teamleden beschikken over verschillende vaardigheden. Voor de verschillende processen binnen een team zijn immers verschillende vaardigheden nodig.

Hoe ben je een goede teamplayer?

Een team wordt gevormd door verschillende individuen die met elkaar samenwerken. Om goed met elkaar samen te werken, is het van belang dat de teamleden beschikken over eerdergenoemde sociale vaardigheden. Een goede teamplayer is bovendien in staat om zich te verplaatsen in de andere leden van het team, kent zichzelf goed, neemt verantwoordelijkheid, springt in waar nodig en levert een bijdrage aan een goede sfeer.

Wat maakt samenwerken lastig?

Zoals je al hebt gelezen, dragen diverse factoren en vaardigheden bij aan het succes van een team. Om succesvol samen te werken, is het ook goed om te weten wat een samenwerking lastig maakt. Een aanal factoren zorgt vaak voor een problematische samenwerking. Denk hierbij niet alleen aan het afwezig zijn van respect, plezier en goede communicatie. Ook een onduidelijke doelstelling en impliciete taakverdeling kunnen een goede samenwerking belemmeren.