Wat is de ACT methodiek?

pexels bakr magrabi 3203659 - act methodiek

Wat is de ACT methodiek?

Wat is de ACT methodiek, die zoveel aan populariteit heeft gewonnen onder de effectiefste therapeuten en coaches? In het kort: ACT is een krachtige combinatie van verschillende bewezen therapieën. Hiermee leren cliënten beter om te gaan met lastige emoties, gedachten en lichaamsgewaarwordingen. Denk aan stress, angst, burn-out en depressieve klachten. Tegelijkertijd biedt ACT ook nieuw levensperspectief.

Waar komt ACT vandaan?

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy of in het Nederlands: Acceptatie en Toewijdingstherapie. Deze derde generatie gedragstherapie is afkomstig van de psycholoog Steven C.Hayes, de therapeut Kirk D. Strosahl en de universiteitsprofessor Kelly G. Wilson. ACT smeedt gedragstherapie, positieve therapie, Boeddhistische psychologie en Mindfulness tot één geheel. Al deze therapieën zijn klinisch bewezen, waarvan Mindfulness momenteel een van de bekendste is. 

Voor wie is ACT gemaakt?

Voor iedereen. Voor mensen die doelgerichter willen leven, zonder remmingen. Voor mensen die dit doel nog missen, en deze willen ontdekken. Of voor mensen die last hebben van stress en andere psychische/somatische klachten zoals paniekstoornissen, fobieën, (sociale) angsten, piekeren, eetproblemen, burn-out en depressie. Maar ook organisaties die een betere werksfeer willen creëren ter voorkoming van burn-out, en hulpverleners die hun cliënten graag effectiever en op warmere wijze vooruit willen helpen, kunnen zich verdiepen in ACT. Hiervoor zijn geaccrediteerde ACT opleidingen beschikbaar.

De rol van bewustwording

Wie heeft niet een kluwen aan gedachten, emoties en gevoelens, die het dagelijks leven bepaalt? Deze ontknoop je natuurlijk gaat niet zomaar. Wil je orde in deze complexiteit brengen, dan moet je van goeden huize komen. Daarom draait ACT veel om bewustwording. Het is hiervoor onderverdeeld in zes primaire processen: Acceptatie, Defusie, Zelf als context, Waarden, Toegewijde actie en Mindfulness. Leer deze beheersen, en vooruitgang is niet alleen mogelijk maar ook goed haalbaar!

Hoe werken de 6 pijlers?

Hoewel iedere ACT-therapie zal verschillen per therapeut, coach of organisatie, behoort deze altijd gebaseerd te zijn op hetzelfde theoretische model. Hierbij vormen zes pijlers het hart van de methodiek. Deze zijn met elkaar verbonden en vormen zo een holistisch geheel, waardoor vanuit elk startpunt gewerkt kan worden. De zes pijlers zijn:

  1. Acceptatie – Het accepteren van gevoelens en emoties. Zo ontaarden deze niet en ontstaat er ruimte voor een gezondere manier van denken en doen.
  2. Defusie – Het loskomen van alle verschillende gedachten, om op een gezonde manier met ze om te gaan. Niet veroordelend, ontwijkend of veranderend.
  3. Zelf als context – Het aannemen van de rol van observator. Niets wordt verdrongen, alles wordt waargenomen. Dit geeft een prettige afstand van waaruit bewust en doelgericht gehandeld kan worden. 
  4. Waarden – Het ontdekken en vaststellen van wat er voor de persoon het belangrijkst is, en welke keuzes hierbij passen.
  5. Toegewijde actie – Het handelen op een waardegerichte wijze. Hierbij worden waarden omgezet naar concreet gedrag en haalbare doelen, zelfs als dat soms ongemak geeft. Planningen worden gemaakt, obstakels overwonnen.
  6. Mindfulness – Het bewust worden van, en contact maken met het hier-en-nu. Bewustwording van alle gewaarwordingen van het lichaam, leven en denken. Zo voorkomen we dat we erin weggesleept worden.