Het belang van persoonlijke ontwikkeling in deze tijd van druk en burn-out risico

nlp burn out zonnebloemenveld - nlp

De verwachtingen die de mensen in je naaste omgeving van je hebben, kunnen voor mentale druk zorgen. Door allerlei gebeurtenissen neemt deze druk zo toe dat je zelfs het risico loopt een burn-out te krijgen. Deze druk kan uit allerlei hoeken komen, zowel van een professionele als een persoonlijke kant. Het is mogelijk om mentale vaardigheden te ontwikkelen om hier eenvoudiger mee om te gaan. Dit doe je met NLP, Neuro Linguïstisch Programmeren.

Wat verstaan we onder Neuro Linguïstisch Programmeren?

Ongemerkt hebben alle mensen uit je dagelijkse omgeving invloed op hoe je je voelt. Bij Neuro Linguïstisch Programmeren gaat men ervan uit dat je in de basis in balans en opgewekt bent, maar dat er externe factoren zijn die het evenwicht in je vreugdevolle leven kunnen verstoren.

Soms is de oorzaak aanwijsbaar, bijvoorbeeld in de vorm van een traumatische gebeurtenis. Het is echter tevens mogelijk dat meerdere situaties samen er uiteindelijk voor zorgen dat je de vaardigheden bent verloren om stress het hoofd te bieden.

Hoe werkje met NLP aan je persoonlijke ontwikkeling?

Neuro Linguïstisch Programmeren richt zich op de vraag wat je drijfveer is bij bepaalde handelingen. Daarbij wordt aandacht besteed aan de manier waarop je in bepaalde situaties handelt en reageert. Het gaat hierbij zowel om je gedrag als om de manier waarop je communiceert. Door van deze reacties bewust te worden en veranderingen aan te brengen, kun je stressvolle gebeurtenissen beter onder controle krijgen.

Het gaat voornamelijk om het hervinden van zelfvertrouwen en het nemen van de regie over je eigen leven. Je leert naar de signalen te luisteren die je lichaam geeft als je grenzen zijn bereikt. Daarbij moet je afstand doen van je manier van denken en in plaats daarvan weer leren voelen. Dit geeft je nieuwe energie en dat leidt tot het zelfvertrouwen om jezelf te ontwikkelen. Dit proces zorgt uiteindelijk voor meer innerlijke rust. Het heeft eveneens een positieve uitwerking op je persoonlijke omgeving.

Wat doet Neuro Linguïstisch Programmeren met je brein?

De drie elementen van het NLP hebben betrekking op het zenuwstelsel en de manier waarop je hersenen de signalen die je hersenen opvangen, verwerken. Het zenuwstelsel maakt gebruik van de vijf zintuigen. Het taalkundige aspect is daar direct aan gekoppeld. Het zicht zorgt bijvoorbeeld voor beeldvorming en het gehoor voor het waarnemen van geluiden.

Al deze waarnemingen zijn van invloed op ons denkpatroon en uiteindelijk op ons gedrag. Een factor die daarbij tevens een grote rol speelt, is onze stemming en de associatie die we, soms onbewust, met bepaalde gebeurtenissen hebben. Als hier sprake is van een terugkerend patroon, kan dit een negatieve invloed hebben op het gedrag.

Om dit denkpatroon te doorbreken, is het dus belangrijk dat je weer in contact komt met je gevoel en reageert op wat je lichaam en je gevoel signaleren. Je leert dus hoe je niet je denken, maar je gevoel voorop stelt. Daardoor kun je weer dichter bij jezelf komen en blijven.

Is Neuro Linguïstisch Programmeren effectief tegen stress?

Neuro Linguïstisch Programmeren wordt vaak ingezet als mensen een burn-out hebben of als er aanwijzingen zijn dat de kans groot is op een burn-out. Wat gebeurt er in je hoofd als je een burn-out hebt? Bij een burn-out geven je hersenen bepaalde signalen niet meer goed door. Je concentratie neemt daardoor af, je kunt niet meer helder denken en je hebt moeite met het nemen van beslissingen. Het leidt in sommige gevallen zelfs tot depressie of desinteresse.

Met NLP pak je het gedrag dat de stress in stand houdt aan. Dat is effectief op de korte termijn, maar tevens voor de toekomst. Omdat je tijdens een burn-out vaak kwetsbaar bent, is het belangrijk dat deze technieken door een gecertificeerde NLP-trainers worden onderwezen. Dan kun je erop vertrouwen dat je persoonlijke waarden en grenzen worden gerespecteerd.