Nieuwe baan? Oriënteer je op opleidingen voor het sociaal domein!

sociaal domein - sociaal domein

Nieuwe baan? Oriënteer je op opleidingen voor het sociaal domein!

Ben je bezig met je ontwikkeling en op zoek naar informatie over opleidingen binnen het sociaal domein? Of je je nu wil omscholen, wil doorgroeien of een geschikte vervolgopleiding zoekt, het is een goed idee om je in te lezen in de talloze opleidingsvarianten op mbo-, hbo- en wo-niveau. We vertellen je daarom eerst meer over wat het sociaal domein eigenlijk inhoudt. Ook noemen we diverse opleidingen rond sociaal domein en bestuurskunde, die je klaarstomen voor het vak en je bijspijkeren over recente ontwikkelingen in het vakgebied.

Welke onderwerpen vallen onder het sociaal domein?

Onder het ‘sociaal domein’ verstaan we de organisaties en voorzieningen die zorgen voor de uitvoering van:

  • de Jeugdwet, die de zorg voor jeugdigen moet verbeteren;
  • de Participatiewet, die gaat over de hulp aan mensen met een arbeidsbeperking bij het vinden en behouden van een baan;
  • de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), die gaat over hulp aan mensen met een beperking bij zelfstandig wonen en deelnemen aan de maatschappij.

Het sociaal domein heeft dus alles te maken met de ondersteuning die gemeenten en organisaties bieden aan mensen met een hulpvraag op het gebied van onder meer werk, participatie (meedoen in de maatschappij), zelfredzaamheid, zorg, welzijn, onderwijs, jeugd en veiligheid.

Adviseur sociaal domein en andere opleidingen

Er zijn tientallen masterclasses, opleidingen en trainingen binnen het sociaal domein. Denk aan lesprogramma’s als:

  • beleidsadviseur Sociaal Domein op hbo-niveau: een programma voor analytische beleidsadviseurs en managers die succesvolle beleidsadviezen willen leren opstellen;
  • Wmo-consulent op hbo-niveau: een programma waarbij je leert cliënten met een hulpvraag een indicatie te geven voor Wmo-voorzieningen, zoals dagbesteding of plaatsing in een beschermde woonomgeving;
  • inkomensconsulent op mbo-niveau: programma voor mensen die bij een instantie voor sociale zekerheid werken en die klanten willen helpen uitzoeken of ze recht hebben op een uitkering;
  • masterclass Armoedebeleid en schuldhulpverlening: lessen voor bestuurders en managers die strategieën willen leren ontwikkelen voor de aanpak van armoede en schulden in hun gemeente.

Wat kan je worden met een opleiding bestuurskunde?

Ook als bestuurskundige ga je over maatschappelijke onderwerpen en heb je een grote maatschappelijke betrokkenheid. Een bestuurskunde opleiding is mogelijk iets voor jou, als je graag oplossingen bedenkt voor actuele vraagstukken op landelijk, provinciaal of gemeentelijk niveau. Na een opleiding op dit gebied richten mensen zich vaak op het opstellen van beleid bij ministeries of gemeentes, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, energietransitie, vluchtelingen of criminaliteit.

Ook woningcorporaties, zorginstellingen, multinationals, non-profitinstellingen en consultancybedrijven maken gebruik van de diensten van bestuurskundigen. Als bestuurskundige ben je in staat om goed met specialisten uit het bedrijfsleven en particuliere organisaties samen te werken.

Bestuurskunde opleidingen

Er zijn diverse opleidingen op het gebied van bestuurskunde, met ieder hun eigen leerroute. Heb je interesse in de hbo-bachelor bestuurskunde, dan zijn er diverse opties die geschikt zijn voor werkenden. Zo is het mogelijk om een variant te volgen waarbij je ’s avonds studeert en elke week een bijeenkomst hebt. Bij de variant waarbij je overdag studeert, heb je om de week twee bijeenkomsten. Delen van de opleiding of de hele opleiding zijn ook online beschikbaar. Er zijn verschillende hbo-bachelors met specialisaties, zoals energietransitiebeleid of projectmanagement. Ook bij een masteropleiding verdiep je je in een bepaald thema.

Kennis toepassen in opdrachten

De ontwikkelingen in het sociaal domein gaan snel en vereisen dat je goed op de hoogte bent van de doelen en regelgeving die van toepassing zijn. Met praktijkgerichte cursussen en opleidingen in het sociaal domein en de bestuurskunde ga je je nieuwe kennis meteen toepassen en maak je opdrachten vaak in je eigen werkomgeving. Doe je geen werk dat aansluit bij een gekozen opleiding? Dan is het vaak mogelijk om stage te lopen voor het opdoen van ervaringen die passen bij het werkgebied.