Beleggen in landbouwgrond doet u samen met Kamphorst Agrofondsen

beleggen in landbouwgrond - landbouwgrond

Beleggen in landbouwgrond doet u samen met Kamphorst Agrofondsen

Beleggen in landbouwgrond biedt verschillende voordelen. Zo heeft landbouwgrond een aanzienlijke waarde die in de toekomst alleen maar zal toenemen. Dit komt doordat de beschikbaarheid van fysieke landbouwgrond beperkt is en kan afnemen door bebouwing en klimaatverandering. Beleggen in landbouwgrond heeft daarnaast ook een asymmetrisch risico-rendementprofiel, wat betekent dat het risico beperkt is en het rendement hoog. Bovendien is landbouwgrond waardevast en presteert het beter dan andere beleggingscategorieën, zelfs in tijden van economische onzekerheid. Als u wilt investeren in landbouwgrond, zijn er verschillende mogelijkheden om dit te doen. Eén daarvan is samenwerken met Kamphorst Agrofondsen.

Het belang van duurzame landbouw

Als u wilt beleggen in landbouwgrond, is het belangrijk om te kijken naar duurzame landbouw. Duurzame landbouw is belangrijk omdat het zorgt voor het verminderen van schadelijke uitstoot, meer biodiversiteit, dierenwelzijn en een duurzaam inkomen voor boeren. Hierbij wordt er gekeken naar verschillende vormen van duurzame landbouw, zoals biologische, natuurinclusieve, regeneratieve of kringlooplandbouw. Bij biologische landbouw wordt er bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. Natuurinclusieve landbouw zorgt voor meer biodiversiteit door bijvoorbeeld akkerranden in te zaaien met bloemenzaad. Regeneratieve landbouw is gericht op het regenereren van de bodem en kringlooplandbouw houdt in dat er geen afvalstoffen zijn en alle grondstoffen hergebruikt worden. Duurzame landbouw is niet alleen belangrijk voor het milieu en dierenwelzijn, maar biedt ook kansen voor beleggers die op zoek zijn naar rendement op de lange termijn.

Regelgeving en financiering voor duurzame landbouw

U kunt bijdragen aan duurzame landbouw door te beleggen in landbouwgrond. Er zijn verschillende regelingen en financieringsmogelijkheden die u hierbij kunnen helpen. Zo gaat het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in 2023 veranderen en worden eco-activiteiten beloond met een hogere bijdrage. Daarnaast kunt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) terecht voor hulp en ondersteuning bij het verduurzamen van agrarische bedrijven. Er zijn diverse subsidie- en fiscale regelingen beschikbaar die kunnen helpen bij het verduurzamen van een bedrijf, zoals Landbouw en MIA\VAMIL of Maatlat duurzame landbouw. Door te investeren in duurzame landbouw draagt u bij aan een betere toekomst voor mens, dier en milieu.

Voorbeelden van investeringen in landbouwgrond

Er zijn verschillende manieren om te investeren in landbouwgrond en bij te dragen aan duurzame landbouw. Zo kunt u bijvoorbeeld investeren in landbouwgrond in het buitenland, zoals Roemeense landbouwgrond via Kamphorst Agrofondsen. Ook zijn er diverse Nederlandse initiatieven die bijdragen aan duurzame landbouw, zoals het ASR Dutch Farmland Fund en de investeringen van pensioenfonds ING. Deze fondsen investeren in duurzame landbouw en dragen bij aan een betere toekomst voor mens, dier en milieu. Door te investeren in landbouwgrond kunt u bijdragen aan de groei en ontwikkeling van de agrarische sector en tegelijkertijd een rendement behalen. Het is belangrijk om te kijken naar de verschillende opties en te investeren in een fonds dat past bij uw wensen en doelen.