Hoeveel weken zitten er in een maand?

calendar 660670 1280 -

Een jaar heeft 52 en soms een 53e week, dat is voor de meesten wel duidelijk. Maar hoeveel weken zitten er in een maand? Vaak wordt gezegd dat het er vier zijn, maar wanneer je goed kijkt klopt dit helemaal niet. Je houdt namelijk altijd een paar dagen over. Dit maakt het lastig om je maand goed in te delen.

Het aantal dagen en weken per jaar

Een jaar heeft 365 dagen en bestaat uit 52 weken. Dat is wat je overal hoort. Het klopt ook dat een jaar 365 dagen heeft, maar er is ook zoiets als een schrikkeljaar.

Toen het huidige kalenderjaar gevormd werd, kwamen ze er achter dat dit niet geheel overeenkomt met de seizoenen en de planeten die om de aarde draaien. De aarde heeft 365 dagen én 6 uur nodig om een baan rond de zon te maken. Dit betekent dat we elk jaar 6 uur tekortkomen.

Om die reden is het schrikkeljaar bedacht. Eenmaal per vier jaar komt er een extra dag bij. Tijdens het schrikkeljaar bestaat het kalenderjaar dus uit 366 dagen.

Een week bestaat uit zeven dagen. Wanneer je 365 door zeven deelt, dan kom je altijd op 52 uit. Daarom heeft een jaar 52 weken. Maar dit klopt niet helemaal, want het zijn altijd 52 weken en een paar dagen. Daarom hebben sommige jaren een 53e week.

JaarMaandWekenDagen
2024Januari531
2024Februari529
2024Maart631
2024April530
2024Mei531
2024Juni630
2024Juli531
2024Augustus531
2024September630
2024Oktober531
2024November530
2024December631
2025Januari531
2025Februari528
2025Maart631
2025April530
2025Mei531
2025Juni630
2025Juli531
2025Augustus631
2025September530
2025Oktober531
2025November630
2025December531

Waarom een jaar 12 maanden heeft

Wie heeft bedacht dat een jaar 12 maanden heeft? In de Romeinse tijd bestond een jaar uit 10 maanden. De maand juli werd naar keizer Julius Caesar benoemd, die ook de bedenker was van de kalender.

Ondanks dat de Romeinse kalender slechts 10 maanden kende, waren er wel 12 maanden. De eerste 10 maanden hadden een naam, hierna volgden twee naamloze maanden. Een maand is gebaseerd op de omlooptijd van de maan.

Hoeveel weken zitten er in een maand?

Kijk je naar de omlooptijd van de maan, dan duurt dit 27 dagen, 7 uur en 43 minuten. Deze periode heeft de maan nodig om volledig om zijn as te draaien.

Maar hoeveel weken zitten er in een maand? Zoals je ziet duurt een “maanmaand” iets meer dan 27 dagen, maar de kalendermaanden duren 30 of 31 dagen (uitgezonderd februari). Omdat er minimaal 28 dagen in een maand gaan en zeven dagen in een week, betekent dit dat een maand ALTIJD uit vier weken bestaat.

Je hoeft geen rekenwonder te zijn om te ontdekken dat je dan nog wat dagen overhoudt. Je houdt 2-3 dagen over (uitgezonderd februari).

Conclusie: in een maand zitten vier hele weken en twee of drie dagen. In februari zitten precies vier weken. Wanneer het een schrikkeljaar is, dan bestaat februari uit vier weken + 1 dag.

Zo lang is 15 weken in maanden

Er zijn verschillende manieren om uit te rekenen hoe lang 15 weken in maanden is. Dit is de meest eenvoudige rekensom:

  • 1 week = 7 dagen
  • 15 weken = 105 dagen
  • 1 maand = 30 dagen (gemiddeld)
  • 105/30 = 3,5

De conclusie is dan ook dat 15 weken gelijk staat aan 3,5 maanden. Dit is een vrij nauwkeurige benadering.

Let op met terugrekenen want dan klopt het niet helemaal. Vaak wordt gezegd dat er vier weken in een maand zitten. Zou je vier weken per maand tellen, dan kom je erop uit dat 15 weken uit 3,75 maanden bestaat. Dit klopt niet want een maand bestaat niet uit exact vier weken maar vier weken en een paar dagen. Houd hier rekening mee, anders klopt je rekensom niet meer.

Van maand naar week berekenen

Wil je van maand naar week berekenen, dan kun je er niet zomaar ervan uitgaan dat er vier weken in een maand zitten. Het is dus niet mogelijk om door vier te delen. Krijg je bijvoorbeeld een maandsalaris en wil je weten hoeveel dit per week is? Gebruik dan de onderstaande rekenformule.

Jan krijgt € 2000 per maand en wil weten hoeveel dit per week is. Hij moet die € 2000 door het gemiddeld aantal dagen per maand delen. Dit betekent dat hij € 2000 door 30 deelt. Hij komt dan uit op € 66,66. Vervolgens vermenigvuldigt hij dit bedrag met het aantal dagen dat in een week zit: zeven. € 66,66 x 7 = € 466,66.

Via bovenstaande rekenformule komt Jan er achter dat hij € 466,66 per week betaalt. Zo kun je dus heel eenvoudig bedragen van maand naar week berekenen. Gaat het om een specifieke maand, bijvoorbeeld augustus dat uit 31 dagen bestaat? Dan is het belangrijk om het bedrag eerst door 31 te delen en dan met 7 te vermenigvuldigen.

Waarom werkgevers vaak per vier weken uit te betalen

Het is je vast wel opgevallen dat werkgevers vaak per vier weken en niet per maand uitbetalen. Dit heeft met de administratie te maken. Wanneer een werkgever per maand het salaris uitkeert is het heel lastig om dit op de juiste manier te berekenen. Dit komt doordat het aantal dagen in een maand wisselt.

Om die reden wordt er vaak per vier weken uitbetaald, want dan gaat het om vaste bedragen. In dit geval geldt er een zogenaamde 13e maand, zodat je niet 12 maar 13 keer per jaar wordt uitbetaald. 13 x 4 = 52, hiermee is het jaar weer rond.

Wanneer een bedrijf wel per maand uitbetaalt, dan wordt er rekening gehouden met de verschillende maanden. Hierdoor kan het salaris per maand anders uitvallen.

De geschiedenis van de jaartelling

De vroegste vormen van jaartelling gebeurden aan de hand van astronomische observaties. Oude beschavingen zoals de Mesopotamiërs, de Egyptenaren en de Grieken keken naar de cycli van de maan, de zon en andere hemellichamen. Bijvoorbeeld de oude Egyptenaren, die gebruikten de cyclus van de Nijl overstromingen als basis voor hun kalender.

De meest invloedrijke jaartelling in de geschiedenis is de Juliaanse kalender, ingevoerd door Julius Caesar in 45 voor Christus. Deze kalender was gebaseerd op het zonnejaar en bestond uit 365 dagen. Om het verschil met het werkelijke zonnejaar te corrigeren, werd om de vier jaar een schrikkeldag toegevoegd . Dit systeem was de basis voor de moderne kalenders.

Het jaar nul, of het beginpunt van de christelijke jaartelling, is gekoppeld aan de geboorte van Jezus Christus. Deze jaartelling werd in de 6e eeuw door de monnik Dionysius Exiguus bedacht.

Toch zijn er verschillende jaartellingen in diverse culturen . De islamitische kalender begint bij de Hidjra, de emigratie van de profeet Mohammed van Mekka naar Medina, in het jaar 622 van de christelijke jaartelling.