Een huis verkopen na erfenis

huis verkopen na erfenis - erfenis

Een huis verkopen na erfenis

Als iemand overlijdt, krijgen nabestaanden meestal de rest van het bezit. In de meeste gevallen is dit inclusief de woning. Bij het erven van een woning komt veel kijken. Allereerst wil je weten of je het recht hebt om de woning te verkopen. Hoe verloopt zo’n verkoop in de praktijk en hoe zit het met successierechten? In dit artikel lees je alles over het verkopen van een erfappartement.

Wanneer kan een geërfd appartement worden verkocht?

Als je de wettelijke erfgenaam bent van een overleden persoon, heb je recht op een erfenis. Als de overledene een testament heeft gemaakt bij een notaris, dan leidt dat. Als je officieel erfgenaam bent, betekent dat niet meteen dat je de woning kunt verkopen. Voordat je stappen onderneemt met betrekking tot de verkoop, dien je eerst contact op te nemen met de notaris. In de meeste gevallen is een verklaring van erfrecht vereist. Dit is een verklaring waarin staat wie de erfgenamen zijn. Een burgerlijk advocaat stelt op verzoek het erfrecht op. Met deze verklaring kunnen de erfgenamen aantonen dat zij het recht hebben om de woning te verkopen.

Moet ik erfbelasting betalen?

Bij het erven van onroerend goed moet erfbelasting worden betaald. De te betalen belasting  wordt meestal berekend op basis van de WOZ-waarde van de woning of het taxatiecertificaat. Soms bepaalt een testament hoe de waarde wordt bepaald. Over deze waarde betalen erfgenamen belasting.

Erfbelasting in 2023

De rentevoet is afhankelijk van de waarde van de nalatenschap en uw relatie met de overledene. Je betaalt alleen erfbelasting als de waarde van de erfenis hoger is dan de vrijstelling. In 2023 betaalt u de volgende belastingtarieven:

VastgoedwaardeEchtgenoot of kindKleinkinderen en andere bloedverwanten in neergaande lijnAndere erfgenamen (broers, zussen of ouders)
€0 – € 138.641,-10%18%30%
€ 138.641 en meer20%36%40%

Vrijstelling successierechten 2023

Als erfgenaam ben je tot een bepaald bedrag vrijgesteld van erfbelasting. Vrijstelling hangt af van jouw relatie met de overledene. Hieronder zie je het tarief van de erfbelasting voor 2023:

Wie:Belastingvrij bedrag in 2023:
Echtgenoot, geregistreerd partner of huisgenoot€ 723.526,-
Kind, stiefkind of stiefkind€ 22.918,-
Kleinkind€ 22.918,-
Achterkleinkind€ 2.418,-
Kind met beperking€ 68.740,-
Ouder€ 54.270,-
Andere erfgenaam€ 2.418,-

De rest van de schuld op het appartement

Een appartement erven is niet geheel zonder risico. Misschien is er een schuld in het appartement. Dit is het geval als de waarde van het appartement lager is dan het bedrag van de hypotheek. Als erfgenaam ben je dus verantwoordelijk voor alle resterende schulden. Daarom kan het verstandig zijn om de nalatenschap als begunstigde te aanvaarden. Dit betekent dat je de erfenis aanvaardt, maar niet verantwoordelijk bent voor de schulden. Verduidelijk dit met een advocaat om later problemen te voorkomen.

Erfelijk huis te koop

Je moet een vergunning hebben om uw huis te verkopen. In de meeste gevallen moet dit worden aangetoond met een verklaring van erfrecht. Om te beginnen met verkopen, nodig je een professionele partij uit die hierbij kan helpen. Het is logisch om te kiezen voor een partij die al vaker te maken heeft gehad met de verkoop van erfwoningen. Je kunt een hoge boete krijgen als je later bewijst dat je geen verkoopvergunning heeft. Om aansprakelijkheid voor woninggebreken te voorkomen kan een bemiddelaar of makelaar je helpen de juiste beslissingen te nemen.

HuisHunters maakt het gemakkelijk om onroerend goed te verkopen via erfenis. Wij hebben ervaring met het verkopen van onroerend goed via erfrecht. Zo voorkom je problemen na de verkoop. Wilt u een appartement verkopen uit een erfenis? Schrijf de woning dan vrijblijvend in en wij nemen contact met je op om een ​​eventuele verkoop te bespreken.