Lambda Sensor: Functie, Problemen en Vervanging

lambda sensor vervangen - lambda sensor

Lambda Sensor: Functie, Problemen en Vervanging

De lambda sensor speelt een essentiële rol bij het reguleren van het zuurstofgehalte in het uitlaatgas en zorgt ervoor dat de motor een optimaal mengsel van lucht en brandstof ontvangt. Moderne auto’s zijn meestal uitgerust met minstens één lambda sensor, die zich doorgaans direct achter het uitlaatspruitstuk in het uitlaatsysteem bevindt. De lambda sensor geeft de lambdawaarde door in de vorm van een spanning aan de motorregeleenheid, die helpt bij het aanpassen van de brandstof-luchtverhouding.

Soorten Lambda sensoren

Er zijn verschillende soorten lambda sensoren die gebruikt worden in auto’s. De twee belangrijkste types zijn de narrow-band (smalle-band) en wide-band (brede-band) lambda sensoren. Een narrow-band lambda sensor geeft een signaal met beperkte informatie over de lucht-brandstofverhouding, terwijl een wide-band lambda sensor een nauwkeurigere meting mogelijk maakt.

Belang van de functie van de Lambda sensor

De functie van de lambda sensor is van groot belang voor de algehele prestaties van de motor en het milieu. Een correct werkende lambda sensor draagt bij aan brandstofefficiëntie, vermindering van schadelijke emissies en een soepele werking van de motor. Door het nauwkeurig regelen van de brandstof-luchtverhouding optimaliseert de lambda sensor de verbranding, waardoor brandstofverspilling en schadelijke uitstoot worden geminimaliseerd.

Symptomen van een defecte Lambda sensor

Een defecte lambda sensor kan verschillende symptomen veroorzaken die wijzen op een probleem. Enkele mogelijke symptomen zijn:

 • Verhoogd brandstofverbruik
 • Verminderd motorvermogen
 • Rookemissie uit de uitlaat
 • Onaangename uitlaatgasgeur
 • Foutmeldingen op het dashboard

Impact van een defecte Lambda sensor

Het is belangrijk om een defecte lambda sensor niet te negeren, omdat dit gevolgen kan hebben voor de prestaties van de auto en het milieu. Door te rijden met een defecte lambda sensor kan de werking van de motor negatief worden beïnvloed, wat kan leiden tot schade aan de katalysator, verhoogde uitstoot van schadelijke stoffen en mogelijk een kortere levensduur van de motor.

Diagnose van Lambda sensor problemen

Om lambda sensor problemen te diagnosticeren, kunnen verschillende methoden worden toegepast. Een veelgebruikte methode is het gebruik van een OBD-II scanner, die de lambdawaarden en andere sensordata van het voertuig kan uitlezen. Hiermee kunnen afwijkende metingen worden gedetecteerd en kan de oorzaak van een defecte lambda sensor worden vastgesteld.

Onderhoud en verzorging

Naast het detecteren en oplossen van defecten, is regelmatig onderhoud van de lambda sensor belangrijk om optimale prestaties te garanderen. Het is aan te raden om de lambda sensor schoon te houden en te beschermen tegen verontreinigingen. Regelmatige inspectie van de sensor, het controleren van verbindingen en het vermijden van brandstofadditieven die schadelijk kunnen zijn, zijn enkele manieren om de levensduur en werking van de lambda sensor te verbeteren.

Vervangen of reinigen van de Lambda sensor

Wanneer een lambda sensor defect is, zijn er twee mogelijke opties: vervangen of reinigen. Het reinigen van de sensor kan soms de kosten voor een vervangend onderdeel besparen. Lambda sensoren raken vaak vervuild door verbrandingsresten of roet, wat hun goede werking kan beperken. Indien reiniging niet voldoende is, moet de defecte lambda sensor worden vervangen om optimale prestaties te herstellen.

Oorzaken van een defecte Lambda sensor

Er zijn verschillende oorzaken voor het defect raken van een lambda sensor, waaronder:

 • Slijtage door leeftijd en gebruik
 • Hitte in de buurt van het uitlaatsysteem
 • Corrosie en roetophoping
 • Gebruik van brandstofadditieven van lage kwaliteit
 • Mechanische schade, bijvoorbeeld door het raken van obstakels
 • Gecorrodeerde of losse verbindingen

Vervangen van een defecte Lambda sensor

Als een lambda sensor defect is, is het belangrijk om deze zo snel mogelijk te vervangen. Het vervangingsproces omvat het controleren van de lambda sensor, het verwijderen van de defecte sensor, het voorbereiden van de nieuwe lambda sensor en het voltooien van de reparatie. Het is aan te raden om bij het vervangen van een lambda sensor de specifieke instructies van de fabrikant te volgen om een correcte installatie te garanderen.