Waarom kiezen voor particulier (basis)onderwijs?

home slider 0671 - particulier basisonderwijs

Iedere ouder staat op een gegeven moment voor de keuze: naar welke basisschool laat je je kind gaan? Soms is de keuze snel gemaakt. Bijvoorbeeld als je in een klein dorp woont waar maar een basisschool is gevestigd. De keuze kan ook vallen op een particuliere basisschool. Maar waarom zou je eigenlijk kiezen voor particulier basisonderwijs? Is particulier onderwijs beter? En met welke kosten moet je rekening houden? Het antwoord op al deze vragen krijg je op deze pagina.

Waarom een particuliere school?

Ouders kiezen voor particulier basisonderwijs omdat zij het beste voor hun kind willen. Particulier basisonderwijs kenmerkt zich door kleinschaligheid. Klassen zijn kleiner en er is meer aandacht voor de wensen en behoeften van individuele kinderen. Deze extra aandacht voor kinderen uit zich op verschillende manieren. Door de kleinere klassen hebben leerkrachten vanzelfsprekend al meer aandacht voor het individu, maar daarbij is het vaak ook mogelijk om als ouder je kind op te geven voor extra modules. Denk hierbij aan extra rekenbegeleiding, maar ook aan creatieve therapie of tweetalig onderwijs.
Daarbij is het goed om te weten dat verschillende particuliere scholen ook onderling van elkaar verschillen. Zo zijn er scholen die gelieerd zijn aan een politieke stroming. Of er wordt extra aandacht besteed aan ruimte en natuur. Vind je het als ouder belangrijk dat hier aandacht voor is dan zal je sneller voor een particuliere school kiezen.

Hoeveel particuliere scholen zijn er?

Particuliere scholen zijn er zowel op het gebied van basisonderwijs als voortgezet onderwijs: ongeveer 100 basisscholen zijn particulier en ongeveer 40 scholen in het voortgezet onderwijs (cijfers: RTL Nederland, 2023). Het totaal aantal basisscholen in Nederland bedraagt ongeveer 6.500. Dit betekent dat relatief weinig basisscholen in Nederland particulier zijn. Daarbij bevinden de meeste particuliere scholen zich in de randstad. Woon jij buiten de randstad? Dan is de kans niet heel groot dat jij particulier basisonderwijs in de buurt hebt.

Is particulier onderwijs beter?

Veel ouders vinden particulier basisonderwijs beter dan regulier basisonderwijs. Dit vinden zij vaak vanwege de kleinschaligheid en de specifieke modules die aangeboden worden. Het is echter niet aangetoond dat particulier basisonderwijs daadwerkelijk beter is. Regelmatig worden ook reguliere basisscholen door de onderwijsinspectie aangemerkt als excellente scholen. Het is dus niet per definitie zo dat particulier basisonderwijs het beste is. Dit hangt af van de school, maar ook van het kind.

Wat kost een particuliere basisschool?

Als je kind naar een reguliere basisschool gaat dan betaal je als ouder geen lesgeld. De mogelijke kosten beperken zich voor jou als ouder tot een eventuele vrijwillige ouderbijdrage. Deze wordt door de school gebruikt voor de organisatie van extra activiteiten. Kies je voor particulier onderwijs dan is het prijskaartje aanzienlijk hoger. Hoe hoog de tarieven zijn verschilt per school. Iedere particuliere school mag immers zijn eigen tarieven bepalen. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de kosten van een particuliere basisschool minimaal € 20.000 per jaar per kind zijn. Een prijskaartje van € 30.000 per jaar is echter ook niet ongebruikelijk.

Over Florencius

126872730 137359141109728 5138511617717243597 n - particulier basisonderwijs

Florencius biedt particulier onderwijs en begeleiding voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 18 jaar (en ouder). Door met kleine groepen te werken in een veilige en inspirerende omgeving, zijn ze op Florencius in staat om kinderen de aandacht te bieden die ze nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. Zodoende voorzien ze in de unieke onderwijsbehoeftes van ieder kind, óók als er meer specifieke hulpvragen liggen als meer- en hoogbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie of faalangst. Op Florencius halen ze het beste uit ieder kind naar boven!